Historikk

Follotrykk AS (tidligere Ski Papirindustri as) ble etablert som et rent boktrykkeri av Alf Bunæs i 1957. I dag er det sønnen, Helge Bunæs, som er daglig leder. I 1979 flyttet bedriften til eget nybygg på Berghagan industriområde på Langhus. De siste årene har firmaet foretatt betydelige endringer i alle ledd av produksjonen for å stå best mulig rustet til å møte dagens utfordringer. I 2005 kjøpte Follotrykk Ås Trykk. Høsten 2010 utvidet vi ytterligere ved å kjøpe opp Kampen Grafisk og Kampen Digital. I dag er vi totalt 5 ansatte på vårt moderne trykkeri på Langhus.

Maskinene
Det investeres jevnlig i maskinparken. Siste store innkjøp er en ny Canon digitaltrykkmaskin.
Ta gjerne kontakt og avtal et møte for idéutveksling og planlegging av fremtidige jobber.