Send oss trykkeklare pdf-filer (Press Quality) med skjæremerker og min. 3mm utfallende trykk dersom det er elementer som ligger helt ut til papirkanten. Gjøres ikke dette kan man få hvite gliss på trykksakens kanter etter den er skjært ned til nettoformat.

For dere som lager pdf-filer fra Officeprogrammene Power Point og Word må dere i tillegg til å velge "Press Quality" også fjerne krysset for valget ”Do not send fonts to Adobe PDF” hvis ikke dette fjernes blir det alikevel fontproblemer.

PS! Åpne PDF-filene med Acrobat Reader og kontroller at alt ser riktig ut før filene sendes videre til oss.

  Klikk p symbolet til hyre for sende over med FileFlow eller send over ved hjelp av epost under.